Studentbostäder
i Malmö.

Katrinelund Center kommer att få en påbyggnad med studentbostäder

Bostadshuset består av lägenheter på mellan 27 och 31 m2 samt 16 stycken treor/kompislägenheter. Samtliga lägenheter innehåller pentry och har egen toalett med dusch. Mer än hälften av lägenheterna har egen balkong. Byggstart hösten 2017.

Rivning och ny påbyggnad.
Kontorsvåningen på plan 4 och hela plan 3 rivs. Ny påbyggnad med fyra nya våningar och totalt 401 studentbostäder byggs runt en atriumgård. Påbyggnaden uppförs med en lätt stomme av stål och trä. Fasaden kläds med svarta och vita fibercementskivor.
 

Atriumgården innehåller 1200 m2 med gräsmattor och träd.
 Resten av gården är hårdgjord. Gården är både en kommunikationsyta och en plats för möten, vila och aktiviteter. Det kommer finnas gott om utemöbler. Gården är skyddad och kan bara nås från gatan via låsta trapphus.

Studentboendet kommer ha en stark cykelprofil.
I det stora trapphuset mot entréplatsen/parkering på norra sidan, står en särskild cykelhiss till studenternas förfogande. Samtliga studenter har en numrerad cykelplats inomhus i uppglasade cykelrum mot atriumgården på plan 3. Dessutom finns det ett cykelförråd i källaren. Dessutom finns det ett rum för att laga sin cykel i. Det kommer också finnas möjlighet att hyra såväl vanliga cyklar som elcyklar.
 

Studentboendet i Mamö har en stark social hållbarhetstanke.
Samtliga studenter har tillgång till gemensamhetslokaler med kök. Det finns 24 stycken. Dessa rum är jämnt fördelade på varje våningsplan och är beräknade för ca: 17 studenter vardera. Dessa grupper skapar tillhörighet och är den första kontaktytan för nya studenter.
 

För att skapa kontakter mellan grupperna vetter samtliga gemensamhetsrum mot atriumgården och är förbundna med varandra genom en korridor runt om Merkuriusgatan 12 på varje våningsplan, samt genom 4 trapphus. Allt för att underlätta för nya möten och nätverksbyggande.På plan 3 ligger dessutom ett antal andra gemenshetslokaler; gemensamma tvättstugor med tillhörande umgängesrum, studierum, cykelförråd, cykelverkstad, bytesrum och café/festlokal för gemensamma tillställningar. Samtliga dessa rum når man från korridoren eller direkt från atriumgården. För att skapa trygghet och öka kontakten är samtliga rum uppglasade mot gården.
 

För mer information, kontakta:
info@koggbron.se